ვიდეო გალერეა

ლიხს იქით და ლიხს აქეთ შუახევი

აჭარული შაირები

ანსამბლი შუახევი

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ქიძინიძეები"

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,წყაროთა"

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ცინარეთი"

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ნენია"

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ბუთურაული"

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ტაკიძეები"

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის, ფრიდონ ფუტკარაძის, 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში.