ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია.

1. ფატი ჭაღალიძე - კომისიის თავმჯდომარე.

2. მირიან აბაშიძე - კომისიის წევრი.

3. ემზარ ჯუმუშაძე - კომისიის წევრი.

4. იმედა მუკუტაძე - კომისიის წევრი.

5. ნუგზარ ამაღლობელი - კომისიის წევრი.

6. მირზა თურმანიძე - კომისიის წევრი.

7. ჯემალ ივანაძე - კომისიის წევრი.