ვაკანსია

სსიპ კოლეჯი ,,ბლექსი“ ,,გაეროს განვითარების პროგრამის“ (UNDP) პროექტის ,,საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის (VET) სისტემის მოდერნიზაცია (VET-ის მე-2 ეტაპი)“ ფარგლებში აცხადებს კონკურსს ,,სოფლის მეურნეობის “ პროგრამის განხორციელების მიზნით პროფესიული განათლების მასწავლებლის ვაკანსიაზე შემდეგი მიმართულებებით: მიმართულებები: მემცენარეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა, მევენახეობა.


სსიპ კოლეჯი ,,ბლექსი“ ,,გაეროს განვითარების პროგრამის“ (UNDP) პროექტის ,,საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის (VET) სისტემის მოდერნიზაცია (VET-ის მე-2 ეტაპი)“ ფარგლებში აცხადებს კონკურსს ,,ვეტერინარიის“ პროგრამის განხორციელების მიზნით პროფესიული განათლების მასწავლებლის ვაკანსიაზე.