შუახევის მინიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2024-2027)