შრომითი ხელშეკრულება

ოთარ ცინარიძე - სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში. 

ქეთევან აბუსელიძე - სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში.

გურამ პატარიძე - მძღოლი.

ლეილა ჯოიძე - დამლაგებელი.