საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

1. ედნარ კეჟერაძე - კომისიის თავმჯდომარე.

2. თენგიზ ივანაძე - კომისიის წევრი.

3. ზაზა დავითაძე - კომისიის წევრი.

4. ფატი ჭაღალიძე - კომისიის წევრი.

5. იმედა მუკუტაძე - კომისიის წევრი.

6. სოსლან ზოიძე - კომისიის წევრი.

7. მიხეილ ტარიელაძე - კომისიის წევრი.

8. ჯემალ ივანაძე - კომისიის წევრი.

9. ფრიდონ ფუტკარაძე - კომისიის წევრი.