სოციალურ საკითხთა კომისია

1. ზაზა დავითაძე - კომისიის თავმჯდომარე.

2. გირამ ქათამაძე - კომისიის წევრი.

3. ფრიდონ ფუტკარაძე - კომისიის წევრი.

4. ირმა ფუტკარაძე - კომისიის წევრი.

5. მურად ქათამაძე - კომისიის წევრი.

6. გენად მიქელაძე - კომისიის წევრი.

7. მიხეილ ტარიელაძე - კომისიის წევრი.