ფრაქცია ,,ქართული ოცნებ - დემოკრატიული საქართველო"

1. თენგიზ ივანაძე - ფრაქციის თავმჯდომარე.

2. სულიკო ბოლქვაძე- ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე.

3. გიორგი დავითაძე - ფრაქციის წევრი.

4. ვახტანგ ზოიძე -  ფრაქციის წევრი.

5. ზაზა დავითაძე -  ფრაქციის წევრი.

6. ედნარ კეჟერაძე - ფრაქციის წევრი.

7. გენად მიქელაძე -  ფრაქციის წევრი.

8. ამირან ბერიძე -  ფრაქციის წევრი.

9. ჯემალ ივანაძე -  ფრაქციის წევრი.

10. იმედა მუკუტაძე -  ფრაქციის წევრი.

11 ნოდარ ქარცივაძე -  ფრაქციის წევრი.

12. ზურაბ ვაშაყმაძე -  ფრაქციის წევრი.

13. მურად ქათამაძე -  ფრაქციის წევრი.