მერის წარმომადგენლები

შუახევის ადმინისტრაციული ერთეული
შუბნის ადმინისტრაციული ერთეული
ოლადაურის ადმინისტრაციული ერთეული
დღვანის ადმინისტრაციული ერთეული
უჩამბის ადმინისტრაციული ერთეული
ზამლეთის ადმინისტრაციული ერთეული
ჭვანის ადმინისტრაციული ერთეული
ბარათაულის ადმინისტრაციული ერთეული
წყალსაყრის ადმინისტრაციული ერთეული