ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება