შუახევის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2024-2027)