აუქციონები

   შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული აუქციონი სოფელ მახალაკიძეებში არსებული ხის მეორადი სამშენებლო მასალისა და თუნუქის სახურავის გასაყიდად. აუქცინში მონაწილეობის მიღება შეიძლება ვებგვერდზე: eauction.ge. განაცხადის ნომერი: 32074CGZ72731621; ლოტის ნომერი: 727316; აუქციონის ნომერი: 32074