აუქციონები

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული აუქციონი სოფელ პაპოშვილებში მდებარე უძრავი ქონების, ერთსართულიანი შენობა ნაგებობის გასაყიდად. აუქციონში მონაწილების მიღება შეიძლება ვებგვერდზე: eauction.ge საიდენთიფიკაციო ნომერი: 24.04.32.033; ლოტის ნომერი: 814113; აუქციონის ნომერი: 32074

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული აუქციონი სოფელ ნენიაში მდებარე უძრავი ქონების, 1749 კვ. მ. მიწის ნაკვეთისა  და 412.13 კვ. მ. შენობა ნაგებობის იჯარით გასაცემად. წლიური საიჯარო ქირა - 2900 ლარი. აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეიძლება ვებგვერდზე: eauction.ge. საიდენთიფიკაციო ნომერი: 24.01.34.236; ლოტის ნომერი: 780284; აუქციონის ნომერი: 32074 

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული აუქციონი სოფელ მახალაკიძეებში არსებული ხის მეორადი სამშენებლო მასალისა და თუნუქის სახურავის გასაყიდად. აუქცინში მონაწილეობის მიღება შეიძლება ვებგვერდზე: eauction.ge. განაცხადის ნომერი: 32074CGZ72731621; ლოტის ნომერი: 727316; აუქციონის ნომერი: 32074